Investeringsplan

Investeringsplan

 

 Investeringsplan 2020-2023
 Investeringen en prioriteiten

Bedrag
Investering
2020-2023

Dekking
dmv
reserves

Dekking
dmv subs
ov. budg.

Te dekken
Middels
afschrijv.

Jaar
van
realisatie

Afsch
Ter-
mijn

Lasten

2020

Lasten

2021

Lasten

2022

Lasten

2023

1 Deelname aan de samenleving

1.01

Visie Polseweg

4.050.000

4.050.000

2019/2022

okt-40

180.000

190.000

202.000

202.000

1.02

Integr. huisvestingsplan onderwijs (2019-2022)

3.500.000

3.500.000

2021

40

140.000

140.000

Uitvoering integr. huisvestingsplan onderwijs

10.000.000

10.000.000

2022

40

400.000 

400.000

Uitvoering integr. huisvestingsplan onderwijs

10.000.000

10.000.000

2022

40

400.000

2 Bereikbaarheid en mobiliteit

2.01

Dorpensingel Nijmegen - Bemmel

1.350.000

1.350.000

2021

25

74.250

74.250

2.02

Gemeentelijk mobiliteitsplan 2020

1.050.000

1.050.000

2020

40

42.000

42.000

42.000

Gemeentelijk mobiliteitsplan 2021

1.600.000

1.600.000

2021

40

64.000

64.000

Gemeentelijk mobiliteitsplan 2022

750.000

750.000

2022

40

30.000

2.03

Fietspad zomerdijk

85.000

85.000

2021

40

3.400

3.400

3 Bedrijvigheid

3.01

Hoogwatervrij maken Looveerweg

1.100.000

1.100.000

2023-2029

25

6 Duurzaamheid

6.01

Windenergie

125.000

125.000

2020

7 Beheer en onderhoud

7.01

Investeringen vervangingen Riolering 2020

2.249.000

2.249.000

2020-2022

15-60

Investeringen vervangingen Riolering 2021

2.097.000

2.097.000

2021-2023

15-60

Investeringen vervangingen Riolering 2022

1.998.000

1.998.000

2022-2024

15-60

Investeringen vervangingen Riolering 2023

2.047.000

2.129.182

2.047.000

2023-2025

15-60

Maatregelen / Projecten Riolering 2020

4.131.000

4.131.000

2020-2022

15-60

Maatregelen / Projecten Riolering 2021

2.200.000

2.200.000

2021-2023

15-60

Maatregelen / Projecten Riolering 2022

840.000

1.215.824

840.000

2022-2024

15-60

Maatregelen / Projecten Riolering 2023

840.000

840.000

2023-2025

15-60

7.02

Urnenmuur Hoeve Huissen

60.000

60.000

2022

20

3.900

7.03

Ondergrondse containers 2020

137.500

137.500

2020

7.04

Reconstructie Nijmeegsestraat Gendt

575.000

575.000

2020

40

23.000

23.000

23.000

7.05

Vervanging groen en bomen

115.000

115.000

2020

20

7.475

7.475

7.475

Vervanging groen en bomen

115.000

115.000

2021

20

7.475

7.475

Vervanging groen en bomen

115.000

115.000

2022

20

7.475

Vervanging groen en bomen

115.000

115.000

2023

20

7.06

Revitalisering Zilverkamp

7.500.000

7.500.000

2021-2022

20

292.500

487.500

Totaal uitvoering 2020-2023

58.744.500

3.345.006

16.664.500

42.080.000

180.000

262.475

1.256.100

1.892.475

Ten tijde van het opstellen van van de kadernota was de verwachting dat de volgende posten in 2019 worden uitgevoerd: Ontsluiting de Heister via terrein OBC, Fietspad A325 kattenleger, Openbare voorz. toegankelijkheid park Holth., Martinuskerk, duurzame straatverlichting, vervolg revitalisering Zilverkamp, ondergrondse containers 2019, reconstructie Wardstraat en Nijmeegsestraat, vervanging groen en bomen (2018+2019), Gemeentelijk Mobiliteitsplan (2018+2019), grond Park Holthuizen en grond Park Lingezegen.

324.450

327.750

327.750

327.750

Totaal reservering nieuwe lasten 2020 e.v.

504.450

590.225

1.583.850

2.220.225

ga terug