Doorwerking 1e tussentijdse rapportage 2019

Doorwerking 1e tussentijdse rapportage 2019

Hieronder staat een specificatie van de structurele mutaties uit de 1e tussentijdse rapportage 2019, verzameld onder actualisatie bestaand beleid/doorwerking 1e tussentijdse rapportage 2019. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de 1e tussentijdse rapportage 2019.

2019

2020

2021

2022

2023

Inwonersparticipatie

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

Leerlingenvervoer

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

Wmo Hulpmiddelen - Vervoersvoorziening

-163.500

-163.500

-163.500

-163.500

-163.500

Wmo Uitvoeringskosten - BVO beheerkosten *

-10.000

Wmo Hulpmiddelen - Rolstoelen

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Wmo Hulpmiddelen - Woningaanpassing

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Wmo Hulp bij huishouden ZIN/PGB

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

Algemene voorzieningen WMO (Eigen bijdragen)

-245.000

-245.000

-245.000

-245.000

-245.000

Wmo Begeleiding ZIN/PGB

-170.000

-190.000

-150.000

-150.000

-150.000

Jeugdhulp PGB

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

Jeugdhulp gespecialiseerd

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

Onderwijsbeleid en leerlingzaken subsidies

102.000

79.000

57.000

57.000

57.000

Onderwijsachterstandenbeleid **

-181.750

-156.500

-131.430

-106.000

Onderwijsachterstandenbeleid (Rijksmiddelen) **

181.750

156.500

131.430

106.000

Gymonderwijs

42.500

42.500

42.500

42.500

42.500

Gewijzigde (meerjaren)begroting 2019 ODRA

-360.000

-360.000

-360.000

-360.000

-360.000

Gewijzigde (meerjaren)begroting 2019 ODRA (Leges)

360.000

360.000

360.000

360.000

360.000

Basis registratie personen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Doorwerking 1 e tussentijdse rapportage 2019

-394.000

-447.000

-419.000

-419.000

-419.000

* Wmo uitvoeringskosten en BVO beheerkosten zijn gemeld in de 1e tussentijdse rapportage als incidenteel. Technisch is dat correct omdat deze bijstelling geldt voor 2019 en 2020 (meerjarig incidenteel). De kolom in 2019 laten we leeg om aansluiting te houden met de totaaltelling van de structurele bedragen zoals deze zijn gemeld in de 1e tussentijdse rapportage 2019.
** Voor het jaar 2023 zijn de ontwikkelingen van de Rijksmiddelen voor Onderwijsachterstandenbeleid nog niet bekend. Daarom zijn daar nu nog geen bedragen opgenomen.

Van de structurele mutaties uit de 1e tussentijdse rapportage 2019 is een aantal onderwerpen verwerkt onder actualisatie financiële positie:

Inkomsten uit inzameling verpakkingsmaterialen

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

Wethouderspensioenen

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

Onroerende zaakbelasting

173.200

167.440

203.320

238.000

318.080

-220.800

-279.560

-215.680

-181.000

-100.920

De kapitaallasten van de kredietverhogingen van zowel de visie Polseweg als het verkeersplan centrum Huissen zijn verwerkt in de actualisatie financiële positie in de regel ‘Kapitaallasten en vervangingsinvesteringen’.  

ga terug